Tietoa silmätutkimuksista

Silmälääkärin käytössä on kattava arsenaali tutkimuslaitteita, joita käytetään tapauskohtaisesti.

Endoteelin kuvantamislaite

Sarveiskalvon sisäpinnan eli endoteelin kuvantamislaite. Käytetään erityisesti epäiltäessä sarveiskalvon degeneratiivista sairautta tai esimerkiksi leikkauspotilaille.

Silmän biometria

Silmän biometria, jossa mitataan sarveiskalvon kaarevuus ja silmän pituus, näistä arvoista lasketaan erilaisten kaavojen avulla leikkauksessa käytettävän tekomykiön vahvuus.

Silmänpohjan valokuvaus

Silmänpohjan valokuvausta käytetään erilaisten muutosten diagnostisointiin ja seurantaan. Esimerkkeinä diabetespotilaat tai silmänpohjanrappeumaa sairastavat ihmiset. Lisäksi voidaan seurata verkkokalvolla olevien muutosten kuten kasvainten tai luomien muuttumista.

Näkökenttätutkimus

Näkökenttätutkimuksia voidaan käyttää silmänpainetaudin seurantaan, tai erilaisten aivosairauksien poissulkuun, tai esimerkiksi ajokorttitarkastusten yhteydessä varmistamaan, ettei potilaalla ole ajamisen turvallisuutta heikentävää näkökenttäpuutosta.

OCT-tutkimus

OCT-tutkimuksessa saadaan kolmiulotteisia viipalekuvia verkkokalvosta ja voidaan tehdä hyvin tarkkaa diagnostiikkaa erilaisista silmänpohjan sairauksista. Lisäksi laitteella voidaan tutkia hermostokerroksen rakennetta mm. näköhermonpäässä. OCT on ehkä paras nykyaikainen silmän koneellinen tutkimus, jota voidaan verrata ihmisen eri kehonosien magneetti tai CT-tutkimukseen.

Sarveiskalvokartat

Sarveiskalvokartoilla saadaan selvitettyä sarveiskalvon muoto ja paksuudet eri pisteissä. Tutkimuksia tehdään jokaiselle laserleikkauspotilaalle ja epäiltäessä sarveiskalvon sairauksia.

Automaattirefraktokeratometri

Automaattirefraktokeratometrilaitteet antavat tietoa silmän taittovirheestä ja sarveiskalvon muodosta. Tieto ohjautuu automaattisesti automaattiforeopteriin, jolla silmälääkäri saa tutkittua näkösi nopeasti ja luotettavasti. Näön tutkimuksessa käytämme kaikista uusimpia näkötauluja vanhemman polven projektoritutkimuksen sijaan.

Argonlaser

Laserhoidoista Sol Eyes:lla on käytössä taittovirheen korjaavan excimerin lisäksi silmänpohjamuutosten, esim. diabeteksen tai verkkokalvoreikin hoitoon tarkoitettu Argonlaser. Laserilla voidaan hoitaa myös tietyntyyppisiä silmänpainetaudin hoitoja.

YAG-laser

YAG-laserilla hoidetaan joskus kaihileikatuissa silmissä esiintyvä jälkikaihi. Samalla laserilla voidaan hoitaa myös tietyntyyppisten silmänpainetautien vaatimia hoitoja.

Silmätutkimuksen kulku:

SOL EYES:n silmätutkimukset perustuvat kokeneiden erikoislääkärin suorittamaan tutkimukseen jossa:

  • Haastatellaan potilaan terveydentila, mahdolliset sairaudet, lääkitykset ja sukulaisilla esiintyvät silmäsairaudet.
  • Haastatellaan näköhistorian kehittyminen ja mitataan vanhojen silmälasien arvot, mikäli niistä ei ole korttia mukana.
  • Tutkitaan sekä subjektiivinen, että objektiivinen taittovirhe ja ikänäkökorjauksen mahdollinen tarve
  • Mitataan silmänpaine.
  • Tutkitaan sarveiskalvon, etukammion, mykiön, lasiaisen ja verkkokalvon tila. Tarvittaessa käytetään mustuaista laajentavia tippoja ja erilaisia peilejä silmän sisäosien tarkasteluun.
  • Kirjoitetaan silmälasiresepti.